Apotheek – Huisartspraktijk Holwerd aan Zee – Holwerd

Welkom bij Zee van Zorg

Huisartsenpraktijk Holwerd aan Zee

  • Uw medicijnen worden vanaf 6 september weer dagelijks bij u bezorgd!
  • Invaller bezorger medicatie gezocht voor vakantieperiodes, ca 2-3 uren per dag.

Dokters: Zwarts en Wouters-Kiewiet

Telefoonnummer: 0519-561301
Toets 1: Spoedgeval
Toets 2: Afspraak maken
Toets 3: Receptenlijn
Toets 4: Als u huisarts of specialist bent
Toets 5: Voor onze openingstijden
Voor afspraken kunt u tussen 08.00-10.00u bellen met de assistente.
Voor uitslagen en overige zaken kunt u bellen tussen 13.00-14.00u.

Avond - nacht - weekenddiensten

waarneming geregeld via Dokterswacht Friesland
tel. 0900-1127112

Huisartspraktijk Holwerd aan Zee
Elbasterweg 2 9151 KP Holwerd

Apotheek

Al uw medicatie wordt bezorgd.

U kunt uw medicatie bestellen op de volgende manieren: online via mijngezondheid.net/ MedGemak app of telefonisch (receptenlijn).

We vragen bij nadruk GEEN medicatiedoosjes in de praktijk te brengen.

Uw medicatie wordt bezorgd. Voor de plaatsen  Oosternijkerk, Metslawier , Lichtaard, Ferwert en Wierum verzoeken wij uw medicatie zelf op te halen.

Dit kan tussen 16.00-17.00 uur ’s middags

Bezorging:

Maandag tussen 14.30-17.00u

Dinsdag tussen 10.30 en 13.00 u

Woensdag tussen 10.30 en 13.00u

Donderdag tussen 14.30-17.00u

Vrijdag tussen 14.30-17.00 u

Omliggende dorpen op maandag, woensdag en vrijdag

Blije op dinsdag en donderdag

Op verzoek is het mogelijk uw medicatie tussen 16.00u -17.00 uur ’s middags op te halen bij de apotheek

Indien u op andere tijden de medicatie wilt ophalen dan de reguliere tijden dan kan dat. Wilt u dan telefonisch contact op nemen met de apotheek om een afspraak te maken.

Kijksluiter: Via onderstaande link kunt u informatie over uw medicatie bekijken.

https://www.kijksluiter.nl/index.html?zn=58O7IBW

Mocht u in noodgevallen medicatie met spoed nodig hebben? Overdag kunt u onze apotheek daarvoor bellen (0519-561301; optie 2, dan krijgt u de assistente aan de telefoon).

In de avonden, nachten en weekenden kunt u contact opnemen met de Dokterswacht, zo nodig zullen zij u verwijzen naar de spoedapotheek in Dokkum. 

Let op: bij aflevering van medicatie door de spoedapotheek zijn extra kosten verbonden.

Advies is dus om uw herhaalmedicatie tijdig te bestellen, hiervoor is de spoedapotheek niet de bedoeld.

Hulpmiddelenwinkel

Voor de levering van hulpmiddelen aan patiënten die verzekerd zijn bij De Friesland of Het Zilveren Kruis gaan wij  een samenwerking aan met Mijn Hulpmiddelenwinkel.

Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of de Friesland hebben eind 2020 een brief gehad van de verzekering waarin staat dat apotheken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken vanaf 2021 geen hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen) meer mogen leveren.

De levering van hulpmiddelen moet voortaan via speciale hulpmiddelenwinkels. Als apotheekhoudende huisarts vinden wij het belangrijk dat de hulpmiddelen in ons dorp laagdrempelig beschikbaar blijven. Daarom werken wij vanaf 1 januari 2021 samen met Mijn hulpmiddelenwinkel voor de hulpmiddelen. Mijn Hulpmiddelenwinkel is een hulpmiddelenwinkel die speciaal door apotheekhoudende huisartsen is opgericht.

Patiënten die hulpmiddelen gebruiken hebben van ons een brief ontvangen. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier. Met uw toestemming kunnen we dan volgend jaar ook hulpmiddelen verzorgen via de hulpmiddelenwinkel. We verzoeken u het toestemmingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en weer in te leveren bij de praktijk.

Het bestellen van uw hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari 2021 online regelen. Dit kan op de website van Mijn Hulpmiddelenwinkel, www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl. Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact op met de assistente. Zij helpt u.