Verkorte geldigheid papieren QR-codes Corona vaccinatie – Huisartspraktijk Holwerd aan Zee – Holwerd

Welkom bij Zee van Zorg

Huisartsenpraktijk Holwerd aan Zee

  • Uw medicijnen worden vanaf 6 september weer dagelijks bij u bezorgd!
  • Invaller bezorger medicatie gezocht voor vakantieperiodes, ca 2-3 uren per dag.

Dokters: Zwarts en Wouters-Kiewiet

Telefoonnummer: 0519-561301
Toets 1: Spoedgeval
Toets 2: Afspraak maken
Toets 3: Receptenlijn
Toets 4: Als u huisarts of specialist bent
Toets 5: Voor onze openingstijden
Voor afspraken kunt u tussen 08.00-10.00u bellen met de assistente.
Voor uitslagen en overige zaken kunt u bellen tussen 13.00-14.00u.

Avond - nacht - weekenddiensten

waarneming geregeld via Dokterswacht Friesland
tel. 0900-1127112

Huisartspraktijk Holwerd aan Zee
Elbasterweg 2 9151 KP Holwerd

Terug naar overzicht

Verkorte geldigheid papieren QR-codes Corona vaccinatie

Verkorte geldigheid papieren QR-codes Corona vaccinatie

De Rijksoverheid heeft besloten om per begin februari de geldigheidsduur van coronatoegangsbewijzen aan te passen, zodat deze in lijn komt met andere EU-landen. Dit besluit heeft gevolgen voor sommige papieren vaccinatie-QR-codes die wij als huisarts aan onze patiënten hebben verstrekt.

Wat verandert er?
De papieren bewijzen blijven nog slechts 90 dagen geldig (dit was 365 dagen). Dit geldt alleen voor QR-codes die een bewijs zijn van de ‘reguliere’ volledige vaccinatie (1e en 2e prikken). Bewijzen van boostervaccinaties hebben vooralsnog geen geldigheidsduur (dat kan in de toekomst nog veranderen).
Wanneer krijgt u hier mee te maken?
Alleen als u een QR-code op papier heeft als bewijs van volledige vaccinatie én u heeft deze code nog niet zelf ingeladen in de CoronaCheck-app én de gegevens zijn in de tussentijd niet alsnog in het RIVM-register beland.
Voor wie is geen actie nodig
U heeft de verstrekte code zelf ingeladen in de CoronaCheck-app.
U gaat de code alsnog inladen.
U heeft een papieren code, maar die is sindsdien wel in het RIVM-register opgenomen.
Advies
Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om de papieren QR code in te laden in de CoronaCheckapp.
Hulp nodig?
De overheid heeft een helpdesk die patiënten bij problemen, vragen of lage digitale vaardigheden kan helpen: 0800 – 1421. Daarnaast is er veel informatie te vinden op deze pagina van rijksoverheid.nl.
Belangrijke data
De aangepaste geldigheid gaat naar verwachting per 4 februari 2022 in. Per 1 april 2022 vervalt de geldigheid van alle papieren bewijzen die voor 1 februari 2022 zijn uitgegeven.

Publicatiedatum: 29-09-2021